0
Giriş yap / Kayıt ol

Bilgi Güvenliği Politikası:

Hasçelik Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kapsamı; Her nevi vasıflı çelik çubuk, kare lama ve boru malzemeleri üretimi, satışı ve pazarlaması için yapılan ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde; İnsan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda Hasçelik Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) amaçları;

- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşumuzun bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

- Yürütülen tüm faaliyetlerde bilgi güvenliği yönetim sisteminin aşağıdaki üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi
- Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliğini korumak.

- Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

- Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS komitesine rapor etmek ve BGYS komitesi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

- İş süreklilik planları hazırlamak, sürekli iyileştirmek, sürdürmek ve test etmek.

- Bilgi güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut risklerini tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

- Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

- Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak.

Bu kapsam ve amaçlar doğrultusunda Hasçelik yönetimi olarak BGYS’nin sürekli iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürdürülmesine taahhüdümüz tamdır.