ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu,SATICI'nın, SİPARİŞ VEREN’esatışını yaptığı ve ALICI’ya teslim edilecek olan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünler ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI,sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

  1. SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı: [*]
Adresi: [*]
Telefon: [*]
Fax: [*]
E-posta: [*]

  1. SİPARİŞ VEREN BİLGİLERİ


Adı, soyadı/Ünvanı: [*]
Adresi: [*]
Telefon: [*]
Fax: [*]
E-posta/Kullanıcı adı: [*]

  1. ALICI BİLGİLERİ


Teslim edilecek Firma/Kişi: [*]
Teslimat adresi: [*]
Telefon: [*]
Fax: [*]
E-posta/Kullanıcı adı: [*]

  1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

5.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı,marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait www.hascelik.com internet sitesinde yer almaktadır.

5.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve taahhütler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam(KDV Dahil)
Kargo Tutarı:
Toplam:

Ödeme Şekli ve Planı:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Sipariş Tarihi:
Tahmini teslimat tarihi:
Teslim şekli:

Ürün sevkiyat masrafı olan nakliye/kargo ücretinin karşılanması ALICI’nın yükümlülüğündedir. Nakliye/kargo ücretinin SATICI tarafından ödendiği durumlarda ise söz konusu ücret ALICI’ya fatura edilir.


  1. GENEL HÜKÜMLER

6.1 ALICI,SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.2 Sözleşme konusu her bir ürün, siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 30 günlük süre içerisinde ALICI’ ya teslim edilecektir. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen ürünler söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göre teslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için belirlenen 30 günlük sürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarak bildirilecektir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen ürünler için ALICI’nın sözleşmeden dönme hakkı saklıdır.


6.3 SATICI, sözleşmeye konu olan ürünü siparişte belirtilen özellik ve kriterlere uygun şekilde, bulunması halinde tamamlayıcı belgeleri ile birlikte (garanti belgesi, kullanım kılavuzu) ALICI’ ya göndermeyi, taraflar arasında kurulacak olan ticari iş ilişkisini doğruluk ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.4 SATICI ,sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadanALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta, siparişi verilen ürünün muadili olacak farklı bir ürün tedarik edebilir.


6.5 SATICI , siparişe konu olan ürünün tedarik edilmesi konusunda ifa imkânsızlığına düşer ve sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 7 gün içinde yazılı olarak ALICI’ ya bildireceğini ve zararın artmaması için gerekli önlemleri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


6.6 ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir sebepten ötürü sözleşmeye konu olan ürünün bedelinin ödenmemesi ve/veya bankalarca ödeme işleminin iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim etme yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


  1. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan:
Adres:
Telefon:
Faks:
Eposta/kullanıcı adı:

Fatura teslim: Fatura, elektronik ortamda düzenlenerek ALICI’ya gönderilecektir.