0
Giriş yap / Kayıt ol

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

  1. Taraflar

a) hascelik.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten [*] adresinde mukim Hasçelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)

b) hascelik.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ('Üye')

İşbu Üyelik Sözleşme’sinde Şirket ve Üye ayrı ayrı ‘Taraf” birlikte ‘Taraflar” olarak anılacaktır.

  1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Üyelik Sözleşme’nin (“Sözleşme”) konusu Şirket’in sahip olduğu internet sitesi hascelik.com’dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

  1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1 Üye, hascelik.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Şirket’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2 Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3 Üye, Site üzerinden aşağıda sıralanan hak ve yetkilere sahip olacak şekilde yönetici, yetkili ve görüntüleyici statüsüyle farklı rol tanımlamaları yapabilir:

Yönetici: Şirketin imza yetkilisi sıfatı ile birden fazla yetkili ve görüntüleyici tanımlama hakkına sahip olacaktır. Yönetici, Hesabım menüsü altındaki tüm sekmelerde tam yetkili şekilde işlemler yapabilecektir. Yönetici ayrıca görüntüleyici rolündeki kullanıcılarda alan kısıtlaması yapabilecektir.

Yetkili: Site üzerinden sipariş oluşturabilecek ve ödeme yapabilecektir. Hesabım menüsü altındaki tüm sekmeleri görüntüleyebilecek olup; siparişlerim, adreslerim, favorilerim ve kendisine ait kişisel bilgilerim sekmelerinde ise tam yetkili şekilde işlemler yapabilecektir.

Görüntüleyici: Hesabım menüsü altındaki sekmeleri sadece incelemeye yetkili olup, sipariş vermeye yetkili değildir.

3.4 Üye hascelik.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.5 Üye, hascelik.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6 hascelik.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirket’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7 Şirket, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, hascelik.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8 Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.9 İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye söz konusu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Üye’ye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.10 Şirket’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini sonlandırma, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Şirket’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.11 hascelik.com internet sitesinin yazılım ve tasarımı Şirket mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.12 Şirket tarafından hascelik.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.13 Şirket, kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda yasal mevzuat çerçevesinde üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, üyenin hascelik.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.14 Şirket’e üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Şirket ve onun iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, Tacir sıfatına haiz olduğundan ötürü aksini bildirmediği sürece Şirket ve onun iştiraki olan tüm şirketler kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçebilecektir. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Şirket ile onun iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye https://hascelik.com/kvkk-politikasi adresinden ulaşabilir.

3.15 hascelik.com internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye hascelik.com internet sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16 Şirket, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti askıya alma ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

3.17 Şirket, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye, e-mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Hesabım bölümden Kişisel Bilgilerim seçeneğine tıklayarak e-mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

  1. Sözleşmenin Feshi

İşbu SözleşmeÜye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Şirket üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

  1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Şirket, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

  1. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu Sözleşme sebebiyle doğacak her türlü uyuşmazlıkta Şirket’in ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması Üye’nin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin İnternet Sitesi’ne üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.