0
Giriş yap / Kayıt ol
TİCARİ NİTELİKLİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Has Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Cad. N:10 Tuzla – İSTANBUL
İnternet Sitesi: hascelik.com
E-posta : bilgi@hascelik.com
Tel. No:  +90 444 41 40
Ticaret Sicil No: 477395-0
MERSİS No: 0458026140300014


ALICI:

Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:
Ticaret Sicil No:
MERSİS No:

İşbu Ticari Nitelikli Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde SATICI ve ALICI ayrı ayrı ‘ Taraf ” birlikte ‘ Taraflar ” olarak anılacaktır.

 1. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

2.1 hascelik.com

 

2.2 Sipariş konusu ürünler %100 radyoaktif testten geçirilmiş hammadde ile üretilmiştir. Vakumsuz/Vakumlu ürünler için kimyasal kompozisyon dışında herhangi bir garanti verilmemektedir. Oluşabilecek herhangi bir kalite sorununda SATICI sadece malzeme bedeli kadar sorumludur. Garanti şartları dışında müşteride veya sonraki proseslerde ortaya çıkan olumsuz durumlarda boy kesilmemiş / işlenmemiş malzemenin teknik / ticari olarak iade alınması dışında SATICI herhangi bir konuda yükümlü tutulamaz.


 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“ Sözleşme ”) konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait hascelik.com alan adlı internet sitesinden (“ Site ”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı, Site de yazılı nitelik ve nicelikteki, satış fiyatı İ nternet S itesi nde yazılı nitelik ve nicelikteki, satış fiyatı internet sitesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen ürünün satışı ve teslimi konularında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


3.2 İşbu Sözleşme hükümleri, Taraflar ’ın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kapsamda tacir ol malarından ve ya tacir olmasalar bile Sözleşme konusu iş 'ticari iş' sayıldığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerine tâbidir. Bu nedenle, S özleşme konusu işe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat uygulanma yacaktır . Bu kapsamda, ALICI bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri anlamında ‘tüketici’ tanımı geçerli olmayıp ALICI belirtilen mevzuat uyarınca tüketicilere tanınan başta cayma hakkı ve ön bilgilendirme formu olmak üzere hak ve yetkilerden faydalanma hakkına sahip olmayacak ve hiçbir surette bu gibi hususları ileri süremeyecektir.


3.3 ALICI , yukarıda belirtilen satışa konu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, adedi, ödeme şekli, teslimat koşulları ve benzeri satışa konu ürün ile ilgili tüm bilgiler ile iptal ve iade koşulları konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kendi iradesiyle teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş vererek satın aldığını kabul ve beyan eder.


 1. TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 İşbu Sözleşme’ nin tarafları ALICI ile SATICI’dır . Bu kapsamda, işbu Sözleşme’ de belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Sözleşme’ nin taraflarına aittir.

4.2 ALICI , hascelik.com sitesinde sunulan herhangi bir üründen sipariş edebilmek için Site’de talep edilen bilgileri girmek ve üyelik işlemlerini tamamlamak zorundadır. ALICI’nın üye olmadan Site’deki ürünleri sepetine eklemesi ve siparişi tamamlamak istemesi halinde ALICI ’nın öncelikle üyelik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. ALICI her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini erdirebilir

4.3 ALICI , sipariş ettiği ürünlerin hazır veya kişiye/kuruma özel sipariş olup olmamasına göre iade etme koşullarının değişeceğini, bu kapsamda ürünlerin kendisine özel olarak hazırlanması durumunda ürünleri iade etme hakkının bulunmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4 ALICI site üzerinden satın almak istediği ürünü varsa özel eklentileri ile seçtikten ve özel tercihlerini sistem üzerinden belirttikten sonra, satın alma işlemi ürün bedelinin Havale veya Banka/Kredi Kartı ile ödenmesi ya da ALICI’nın kendisine tanımlı online sipariş limiti dahilinde alışveriş tutarının hesabına borç kaydedilmesi ile tamamlanır.

4.5 ALICI’ nın siparişini onaylaması üzerine SATICI tarafından siparişin alındığı hususunda ALICI’ ya bir bilgilendirme yapılır. Söz konusu bilgilendirme ALICI’ nın Sözleşme’ de belirttiği iletişim araçları (telefon, e-posta) vasıtasıyla gerçekleştirilir. Siparişin tamamlanması ve bunu müteakip SATICI’ nın siparişi almasının ardından, 30 (otuz) gün içinde sipariş konusu ürünler üretilerek/tedarik edilerek ALICI’ nın teslimat adresine teslim edilir. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen ürünler söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göre teslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için belirlenen 30 günlük sürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarak bildirilecektir.

 1. İPTAL ve İADE KOŞULLARI

5.1 İşbu Sözleşme kapsamında, ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen Özel üretim ürünler (kesimli siparişler dahil) söz konusu olduğunda bu ürünlerin iadesi mümkün değildir. ALICI işbu madde kapsamında sipariş ettiği ürünler için iade talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Özel istek ve talepler doğrultusunda üretilen Özel üretim ürünlerde (kesimli siparişler dahil) ödeme işlemi tamamlanarak sipariş verildikten itibaren 15 dakika içerisinde sipariş herhangi bir tazminat ödenmeksizin iptal edebilecektir.

5.2 ALICI’nın özel istek ve talepleri doğrultusunda üretilmeyen, ALICI tarafından SATICI’nın ürün stoklarından sipariş edilen standart üretim/stok ürünler söz konusu olduğunda; yapılacak iade talebinin SATICI tarafından onaylanmasını takiben, ALICI tarafından iade taşıma masrafları karşılanacak şekilde, ürünün ALICI’ya teslim tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde, söz konusu ürünler SATICI’ya iade edilebilecektir. İade ile ilgili işbu Sözleşme kapsamında düzenlenmeyen hususlarda SATICI’nın Site’ sinde yayınlanan İptal ve İade Politikası hükümleri geçerli olacaktır.

5.3 Özel istek ve talepler doğrultusunda üretilmeyen standart üretim/stok ürünler söz konusu olduğunda ALICI ödeme işlemi tamamlanarak sipariş verildikten itibaren 15 dakika içerisinde siparişten tamamen vazgeçme hakkına sahiptir. ALICI , işbu vazgeçme talebini Site içerisinde kendi kullanıcı paneli üzerinden ilgili yönlendirmeleri takip ederek SATICI’ya bildirecektir. Zamanında yapılan iptal talebi doğrultusunda ALICI’nın ödemiş bulunduğu ürün bedeli ALICI’ya 7 iş günü içerisinde iade edilir veya ALICI’nın talebi üzerine bu tutar ALICI’nın üye hesabında sonraki siparişlerinde kullanılmak üzere tutulur ya da ALICI’nın söz konusu tutar miktarında bir indirim/alışveriş kuponu düzenlenerek kendisine iletilir. Bu seçimlik haklardan hangisinin kullanılacağı ALICI’nın insiyatifindedir.

5.4 Siparişi iptal edilen ürünlerin iade edilecek bedelleri hakkında SATICI’nın sipariş konusu ürün için iptal talebi kendisine ulaşmadan yapmış olduğu işlemlere ait masraflar kesildikten sonra bu tutar ALICI’ya 5.3 maddesinde sayılan seçimlik haklar çerçevesinde iade edilir. SATICI tarafından siparişe ilişkin iptal talebi kendisine ulaşana kadar bir işlem yapılmadığı takdirde bu tutardan herhangi bir kesinti yapılmaz.

 1. ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve TESLİM ŞEKLİ

6.1 Sipariş konusu ürünler, ALICI’nın yukarıda belirtmiş olduğu adresinde ALICI’ya veya ALICI’nın belirleyeceği ve SATICI’ya yine yazılı olarak bildireceği kişilere teslim edilecektir. ALICI , 'Teslimat Bilgileri' ve 'Alıcı' gibi siparişinin teslimatına dair verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, siparişinin kendisi veya belirlediği alıcılar tarafından ancak kimlik ibrazı karşılığında teslim alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

[6.2 ALICI’nın teslim şekillerinden “Gel-Al” seçeneğini seçmesi halinde ALICI, sipariş konusu ürünleri kendi imkanları ile doğrudan SATICI tarafından belirtilen depo adresinden 48 saat içerisinde teslim alabilecektir. 48 saat içerisinde teslim alınmayan ürünler 6.3 maddesinde düzenlenen teslimat şartları uyarınca taşıma/teslimat masrafları ALICI’ya ait olacak şekilde ALICI’nın adresine gönderilir. Depo adresinden teslimat yapacağı ALICI’ ları belirlemek SATICI ’nın takdirinde olacaktır.]

6.3 Tarafların mutabık kaldığı üzere taşıma/teslimat masrafları ALICI’ya aittir. SATICI , tarafından Site’deki sipariş ekranında SATICI’nın belirlemiş olduğu tutarların üzerinde alışveriş yapılması halinde taşıma/teslimat masraflarının SATICI tarafından karşılanacağının/ücretsiz teslimat yapılacağının beyan edildiği durumlarda taşıma/teslimat masrafları SATICI’ya aittir. Bununla birlikte SATICI , teslimatın hangi koşullarda kendisi tarafından karşılayacağını belirlemekte serbest olup, teslimat ücretine ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.4 Sipariş konusu ürünler 6.2 maddesi uyarınca Gel-Al seçeneği ile ALICI’ya teslim edilebileceği gibi SATICI ya da ALICI tarafından belirlenecek üçüncü taraf taşıyıcılar aracılığıyla da teslim edilebilecektir. Taraflar arasında kararlaştırılacak her taşıma şekli için ürünlerin yarar ve hasarı, ürünün taşıma aracına yüklenmesi ile birlikte ALICI’ya geçmektedir. ALICI, ürünlerin taşıma aracına yüklenmesinin ardından SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın ayıba karşı sorumluluk halleri saklıdır.

6.5 Teslimat; hazır ürünlerde stokların müsait olmasına bağlı olarak her halükarda 30 (otuz) günü geçmemek kaydıyla en kısa sürede yapılır. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak ALICI’nın ihtiyacına özel hale getirilen ürünler (kesimli ürünler dahil) söz konusu olduğunda ürünün hazırlanış süresine göre teslimat süresi de uzayabilecektir. Teslimat için 30 günlük sürenin aşılabileceği durumlarda bu husus ALICI’ya yazılı olarak bildirilecektir.

6.6 Sipariş, hazır ürünlerde ALICI’nın ödeme bilgisi hakkında SATICI’ya onay geldikten; özel üretim ürün siparişlerinde ise ALICI’nın özel ihtiyaçları doğrultusunda ürünün hazırlanması konusunda elektronik ortamda uygunluk onayı alındıktan sonra verilmiş sayılacaktır.

6.7 Haftasonu günleri ile resmi tatil günlerinde verilen siparişler, ödeme bilgisinin onayını takip eden ilk iş günü verilmiş kabul edilir.

 1. AYIBA KARŞI SATICININ SORUMLULUĞU

7.1 ALICI , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun uyarınca; sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla sorumludur. .

7.2 ALICI , teslim edilen üründe/ürünlerde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 23/c maddesi uyarınca, durumu SATICI ’ya 2 (iki) gün içerisinde ihbar etmekle yükümlüdür. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ALICI , 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi uyarınca teslim edilen ürünü teslim anındaki haliyle kabul etmiş sayılacaktır.

7.3 ALICI, kendisine teslim edilen ürünlerde açıkça belli olmayan (gizli) ayıpların olup olmadığını tespit etmek amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca malın teslim tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün içerisinde gerekli inceleme ve kontrol işlemlerini yapma/yaptırma; ürünlerde söz konusu denetim sonucu ortaya çıkacak herhangi bir gizli ayıp olması durumunda ise bu durumu derhal SATICI’ya ihbar etme yükümlülüğündedir. İşbu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ALICI , 6098 s ayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. maddesi uyarınca teslim edilen ürünü teslim anındaki haliyle kabul etmiş sayılacaktır.

7.4 ALICI , ayıp ihbarı ile birlikte hascelik.com internet sitesi üzerinden veya SATICI’ya göndereceği e-mail yoluyla ayıplı ürün iade talebi oluşturarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. ALICI’nın teslim edilen ürünü herhangi bir nedenle iade edebilmesi için; ürünün orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, gizli ayıp kontrolü sırasında ambalajın açılması gereken durumlarda ise tüm ambalaj malzemeleriyle eksiksiz bir şekilde, herhangi bir hasar görmeden aynen geri gönderilmesi gereklidir. Ayrıca, SATICI tarafından ürün ile birlikte gönderilmiş olan sipariş fişi, ve varsa diğer yazılı belgelerin tamamının asıl ve kopyaları ürün ile gönderilecektir.

7.5 Teslimatı yapan taşıyıcıdan kaynaklı hasar dışında, paket açılmadan fark edilebilecek nitelikte herhangi bir hasar, eziklik, ıslaklık gibi beklenmeyen bir durum olması halinde; ALICI teslimat görevlisinden tutanak hazırlamasını talep ede bile cektir. İşbu tutanağın hazırlanmadığı durumlarda ALICI , ürünü teslim anında ayıpsız ve sağlam şekilde teslim aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6 SATICI , ALICI tarafından usulüne uygun olarak yapılan ayıp ihbarı ve bunu müteakip ürünün kendisine yukarıda belirlenen şartlar altında teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yapmak, ALICI’nın ayıp ile ilgili beyanlarında haklı olması halinde ise işbu maddede hüküm altına alınan ALICI’nın sahip olduğu seçimlik haklarından birisini kullandırmakla yükümlüdür. ALICI , satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme ve imkân varsa, satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarından birini seçmekte özgürdür. Bu seçimlik haklardan birinin kullanılması ile diğer seçimlik hakkın kullanılması söz konusu olmayacaktır.

7.7 SATICI , ALICI’ ya aynı malın ayıpsız bir benzerini hemen vererek ve uğradığı zararın tamamını gidererek seçimlik haklarını kullanmasını önleyebilir.

7.8 ALICI’nın , S özleşme den dönme hakkını kullanması hâlinde, durum bunu haklı göstermiyorsa hâkim, satılanın onarılmasına veya satış bedelinin indirilmesine karar verebilir. Satılanın değerindeki eksiklik satış bedeline çok yakın ise ALICI , ancak sözleşmeden dönme veya satılanın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

7.9 ALICI tarafından iade edilen ayıplı ürünün ayıpsız bir benzerinin SATICI’nın stoklarında kalmaması, özel üretim ürünlerde yeniden üretim imkanının olmaması, ya da benzeri zorlayıcı nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânının ortadan kalktığı durumlarda, SATICI ürün bedelini ALICI’ya , tahsil edilen yöntemle aynı şekilde iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. FİYATLARA VE ÖDEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

8.1 ALICI tarafından sipariş edilen ürünlerin ücreti, İnternet Sitesi’ndeki sipariş özeti ekranında ve ALICI’ya elektronik ortamda gönderilen fatura içeriğinde belirtilmiştir. Aksi ayrıca belirtilmedikçe, fiyatlara KDV dahil değildir.

8.2 ALICI tarafından kredi kartı ile taksitli alışveriş yapılması durumunda ALICI’nın Site nde seçmiş olduğu taksit sayısı geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında yürürlükte bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerli olup SATICI’nın bu ve benzeri ödeme sistemi konularında herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.3 Veri Güvenliği Politikası

Hascelik.com'da kredi kartı bilgileriniz yalnızca sipariş işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve kesinlikle veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz. Kredi kartı işlemleriniz sırasında 256 bit şifreleme ile iletilen bilgilerin güvenliğini sağlayan Unified Communications Wildcard Sertifikası SSL kullanılmaktadır.

8.4 Sipariş özetinde belirtilen ürün tutarları tahminidir. Sevk edilecek ürünler miktara ve boyutsal toleranslara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Faturalarınız sevk edilen ürün miktarları üzerinden düzenlenir.

 1. SATICI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZLUK HALLERİ

9.1 SATICI , Site’deki ürün, fiyat bilgileri, renk, materyal çeşitleri ile promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu olmaksızın değişiklik yapma, iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. ALICI , işbu maddede belirtilen değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı kar kaybı dahil olmak üzere doğrudan ve/veya dolaylı her türlü olası zarar için SATICI’dan tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 ALICI’nın kendi ihtiyaçları doğrultusunda talep edeceği özel üretim ürünlere dair siparişler oluşturulurken yapılacak hatalardan, eksik seçimlerden, yanlış bilgilendirmelerden ve bu noksanlıklar sebebiyle ortaya çıkacak olan ürünlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.3 SATICI’nın , özel sipariş üzerine üretilecek ürünlerin hukuka, ahlâka ve genel mevzuata uygun olup olmadığını inceleme yükümlülüğü bulunmamakla beraber, SATICI uygun görmediği talepleri kabul etmeme ve bu yöndeki sipariş ler i iptal etme hakkına sahiptir.

9.4 İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin SATICI tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde ALICI , herhangi bir zararını ya da kar kaybını talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda, SATICI’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş edilen ürünün bedeli kadardır.

9.5 SATICI , Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

10.1 Taraflar arasındaki Sözleşme’nin düzenlendiği tarihte var olmayan ve SATICI’nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI’nın Sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen veya zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran doğal afetler (deprem, sel, yangın, kasırga vb.), sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), salgın hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar ve engellemeler, ablukalar, ambargolar, kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı ve tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, mücbir sebep olarak kabul edilir.

10.2 Mücbir Sebep durumunda SATICI , işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak makul süre için erteleyebilir ya da ödenen bedelin iadesini yaparak yerine getirmekten tazminatsız olarak kaçınabilir.

10.3 Mücbir sebebin 45 (kırkbeş) günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir. ALICI tarafından yapılan ödemelerin iadesi hususunda işbu Sözleşme ile İptal ve İade Politikası hükümleri uygulanacaktır.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

11.1 ALICI , Taraflar arasında doğacak her türlü uyuşmazlıkta SATICI’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil hükmünde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2 İşbu Sözleşme ALICI’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kapsamda, işbu Sözleşme, Taraflar arasında yazılı sözleşme yapılmış gibi hüküm ve sonuç doğurur.

11.3 İşbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır.

SATICI: Has Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: İstanbul Anadolu Yakası O.S.B. 2. Sanayi Cad. N:10 Tuzla – İSTANBUL
İnternet Sitesi: hascelik.com
E-posta : bilgi@hascelik.com
Tel. No: +90 444 41 40
Ticaret Sicil No: 477395-0
MERSİS No: 0458026140300014


ALICI:
Telefon:
Adresi :
E-posta:
IP Adresi:
Ticaret Sicil No:
MERSİS No

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

Mağazadan verilen siparişlerde siparişi takip eden 3 (üç) iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, 7 (yedi) iş günü içinde tamamlanacaktır. Marketten verilen siparişlerde seçmiş olduğunuz tarih ve saat aralığında ürün / ürünleriniz teslim edilecektir.

YÜRÜRLÜK

18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.