Hasçelik

Kullanım Alanları

Hasçelik

Dövme Çelik Özellikleri

İmalat sektöründe en büyük paya sahip olan malzemeler metaller ve alaşımlardır. Çelikler, demir-karbon alaşımı olup, içerdiği karbon miktarı oranına göre düşük karbonlu (C˂%0,25), orta karbonlu (%0,25-%0,6) ve yüksek karbonlu (%0,60-%1,4) çelikler olarak alt gruplara ayrılır. Bileşiminde karbon elementinin bulunması, mekanik özelliklerini önemli ölçüde etkiler ancak sadece karbon elementinin bulunması yeterli değildir. Bu nedenle,dövme çeliklere alaşım elementi ilavesi (Al, Cr, Mo, Ni, Mn, Si, V ve W gibi) yapılıp içerdikleri alaşım elementi miktarına(düşük alaşımlı, yüksek alaşımlı) ve içerdikleri alaşım elementi türüne göre (manganlı çelikler, krom-nikel çelikler, paslanmaz çelikler) sınıflandırılmaktadırlar.

Hasçelik

Dövme çeliklerinden beklenen metalurjik özellikler şunlardır:

  • İyi yüzey kalitesi
  • İyi temizlik
  • İyi iç kalite
  • İyi etki tokluğu
  • Ostenitik taneciklerin ince ve düzgün tane büyüklüğü
  • Isıl işlem için iyi tepki

Media Center

Diğer Ürünler

Diğer Ürünler Ürünler
Hasçelik Hasçelik Hasçelik