Enerji

Üretim, Kalite ve Ar-Ge gücüyle sektöründe Türkiye'nin öncüsü

SEKTÖRLER Üretim, Kalite ve Ar-Ge gücüyle sektöründe Türkiye'nin öncüsü

Turkey’s pioneer in the automotive industry with its production, brand and R&D power.

Hasçelik

Sürdürülebilirlik, dönüşüm, atık yönetimi, CO2 salınımı, temiz kaynak kullanımı gibi gündem maddeleri arasında enerji giderek önem kazanmaya başlayan küresel odak noktası haline gelmiş durumdadır.

Kaynaklarının verimli şekilde tüketim ve üretimi düşünüldüğünde ise çelik sektörü enerji sistemlerinin başrol oyuncusudur. Hasçelik olarak bizler çevre bilinci yüksek ve doğaya saygı temelini esas alarak enerjinin her kademesine çelik sektörü ile destek olmaya devam ediyoruz. 

Bunlar;

  • Güneş Enerjisi, Rüzgâr Enerjisi; Rüzgâr türbini bağlantı eleman ve ankrajları,
  • Jeotermal Enerji, Biyokütle Enerjisi, Dalga Enerjisi ve Hidroelektrik Enerji; yüksek ısıya mukavim çelikler, tesislerinin kurulum ve sulama, enerji yönlendirme aşamalarında kullanılan çelikler,
  • Hidrojen Enerjisi; Üretim, depolama, iletim ve enerji çevrim sistemlerinin devamlılığını sağlayacak yüksek basınca dayanıklı vasıflı çelik tüketimleri olarak sınıflandırılmaktadır.

Global enerji geçişlerini ve bu çalışmaların öncüsü olmayı önemsiyoruz. Enerji devriminin başlangıç noktası olan bu yolda sunduğumuz çözümler ile sektörün nabzını kolluyor ve çelik sektöründeki tüm kaynak kullanımlarını destekliyoruz.

Other industry SECTORS

00

Hidrolik Sistem

Keşfet

Hasçelik Hasçelik

00

Otomotiv

Keşfet

Hasçelik Hasçelik

00

Enerji

Keşfet

Hasçelik Hasçelik

00

Taşımacılık

 

Keşfet

Hasçelik Hasçelik

00

Tarım

Keşfet

Hasçelik Hasçelik

00

Dayanıklı Tüketim

Keşfet

Hasçelik Hasçelik

00

Savunma Sanayı

Keşfet

Hasçelik Hasçelik
Hasçelik Hasçelik Hasçelik