TAV FIRINI

2008 yılında Hasçelik Vasıflı Çelik Sıcak Haddehanesinin faaliyete geçmesiyle kurulan tav fırınında kütükler homojen ve kontrollü olarak tavlanır.

Malzemenin sıcak haddelenmeye hazır hale getirilir.

Haddeleme sırasında şekillendirme için gerekli olan enerji azalır.

(Şekillendirme kolaylığı sağlar)
Şarj edilen kütük: 125 x 125 - 200 x 200 mm arasıdır.

SU JETİ ve TUFAL TEMİZLEME

Haddelenmiş ürün yüzeyini iyileştirmek amacıyla, kütük yüzeyinde oluşmuş olan tufal tabakası, yüksek basınçlı su kullanılarak temizlenir.

Su Basıncı: 550 bar

SÜREKLİ HADDE

Belirli bir sıralamada kalibrelere sahip dikey ve yatay hadde tezgahlarından oluşan sürekli haddeleme bölümüdür. Malzeme kesintisiz olarak tüm tezgahlardan geçmektedir.

Lazer sistemi ile malzemenin anlık boyut ölçümü yapılarak hassas çalışma sağlanmaktadır.

Scada otomasyon sistemi kullanılmaktadır.

TAMAMLAMA HATLARI

Hasprime ürünleri, müşteri taleplerine göre iç hata ve/veya yüzey hata kontrolünden geçirilerek müşterilere sunulmaktadır. Yüzey hata kontrolü için Manyetik Akı Kaçağı yöntemi olan Dr. Foerster Circoflux marka test cihazı, iç hata kontrolü için GE (Kraut-Krammer) marka Rowa Ultrasonik Test cihazı kullanılmaktadır.

İki cihaz birbiri ile tamamen entegre çalışmaktadır. Kontrol sonrası tamamlama işlemleri ve tahribatsız muayene işlemleri de gerçekleştirilmektedir.