KARİYER

Hasçelik ekibinin bir parçası olmaktan gurur duyabilirsiniz.

Neden mi ?

1. Hasçelik, her çalışanını bir değer olarak görür.

2. Hasçelik, sağlam bir kurumsal temele sahiptir.

3. Hasçelik, en çağdaş yönetim tekniklerini etkinlikle kullanan profesyonel bir yönetim ekibine sahiptir.

4. Hasçelik, müşteri odaklı bir iş anlayışına ve mükemmeli hedefleyen operasyonel süreçlere sahiptir.

Şirketimiz, faaliyetlerinde en önemli unsur olarak "insan" öğesini kabul etmektedir. İnsan Kaynakları politikamızın ana hedefi, insan kaynağımızın verimli ve etkili bir şekilde kullanılması, çalışanlarımızın mutluluğu ile kuruluş hedeflerimizin ortak noktalarda buluşturulmasıdır.

EĞİTİM

Hasçelik eğitim çalışmaları ile çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, performanslarını artırmak ve sunulan ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, kişilerin ve kurumun sürekli gelişiminin sağlanması, kurum içi bilgi ve algı seviyesinin yükseltilmesi, motivasyonun sağlanması, aidiyet ve bütünün parçası olduğu algısının güçlendirilmesi yapılan eğitimlerin hedefleri arasındadır.

İŞE ALIM SÜRECEMİZ

İnsan Kaynakları olarak, başarının sürekliliği için, uygun nitelikte çalışanları şirketimize kazandırmayı hedefliyoruz, Şirketlerimizde İnsan Kaynakları ihtiyaçları Norm Kadro çalışmaları ile tespit edilir. Bu amaç doğrultusunda, işe alım ilanları internet portalı üzerinden yayınlanır ve özgeçmişler aynı sitede oluşturulan başvuru sistemi üzerinden kabul edilir. Başvurular arasından, ihtiyaçlar doğrultusunda aranılan nitelikteki adaylar belirlenir ve İnsan Kaynakları tarafından görüşmeye çağırılır. İşe alım sürecinde temel amaca hizmet etmek üzere; işbirliği sağlayacak, motivasyonu yüksek, çalışmalarımızı hep ileriye taşıyacak etkin insan kaynağı tercih edilir.

Görüşme sonucu olumlu olan adaylar, ikinci görüşmeyi bölüm yöneticisi ile yapar. Bölüm yöneticisince de uygun bulunan adayların referans kontrolleri yapılır ve iş teklifinde bulunulur.

İşe alınan çalışanlar için uygun oryantasyon programları hazırlanır. Programlar, İnsan Kaynakları birimleri ile çalışılacak birim arasında oluşturulacak işbirliği ile sunulur. Oryantasyon programında amaç çalışanın işe ve işletmeye uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır. Bu amaçla çalışana; şirket politikaları, şirketin organizasyon yapısı, üretim süreci, sosyal haklar ve sorumluluklar, iş koşulları, iş güvenliği ve çevre konularında bilgi verilir.

Diğer adayların özgeçmişleri, oluşabilecek başka pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanır.ÜCRET YÖNETİMİ ve SOSYAL İMKANLAR

Ücret yönetimimizi günün koşullarına bağlı olarak adil bakış açısından ödün vermeden, yüksek performans , başarı ve yenilikçiliği ödüllendiren bir yaklaşım ile düzenliyoruz.

Şirket içindeki birlik ve beraberlik duygumuzu korumak, tüm Hasçelik çalışanlarında büyük bir aile olduğumuz bilincini oluşturmak adına kurduğumuz HASCLUB ile tüm çalışanlarımız ve onların aileleriyle birlikte katıldığımız sosyal faaliyetler düzenliyor , iş yaşamının dışında da birlikte hoşça vakitler geçiriyoruz.